எங்களை தொடர்பு கொள்ள

Ningxia Maohua Activated Carbon Co.,Ltd {0}7909182

 

தொலைபேசி:   +86 0951-5049724 {82469520 {0}1906

 

     +86 13995185313 {804690528

 

மின்னஞ்சல்:   [email protected] {4909182}7909182

 

முகவரி:   Xingping சாலையின் வடக்குப் பகுதி, Shizuishan Ecological Development Zone, Nomingxia.

 

குறீயீட்டை சரிபார்